Minnene vi bærerVåren for fem år siden. Alle følelsene, alle tankene – fortsatt like sterke. Med fotografier og tekster bevarer jeg alt sammen. Jeg har hatt mange tunge år bak meg, og jeg er glad for å ha kommet styrket ut av det hele. Men minnene, minnene bærer vi med oss livet ut. Som en ryggsekk i sjelen.

Det viktigste er å huske at det vil komme til å gå oppover i motbakke. At man kommer seg styrket ut av det hele. For nettopp det er et valg. Vi kan ikke alltid velge hva som skjer med oss, eller om vi blir utsatt for noe fryktelig. Livet er nemlig slik noen ganger, for mange av oss.

Det vi derimot kan velge, er om opplevelsene og erfaringene skal få definere oss. Fortsette å være en del av livene våre. Vi kan kanskje ikke velge å glemme, men vi kan velge å tilgi. Oss selv, de som har gjort oss vondt, eller rett og slett verden.

Verden er både fryktelig og fantastisk på samme tid. Nettopp fordi den rommer en hel verden av følelser, menneskelige følelser. Sinne, anger, bitterhet og hat. Og kjærlighet, ydmykhet, glede og takknemlighet. Et helt spekter av følelser. En hel verden av mennesker.

Millioner av farger

IMG_4085 2
Jeg vil vise deg en verden helt fremmed fra den du kjenner. Alle fargene, nyansene, hele følelsesspekteret som spraker og gnister som millioner av farger! Om du bare kunne se hvor rik verden er for meg.

Å være sårbar og se verden med andre øyne kan være smertefullt, men det kan også være ufattelig vakkert. Når jeg er trist er jeg bunnløs trist, men når jeg er glad er jeg ofte nesten svevende. Som i en euforisk himmeldans. Ordene strekker nesten ikke til.